از نامزدهای دغدغه مند حوزه ساختمان و صنعت حمایت همه جانبه خواهیم داشت/ مشورت با تشکل های تخصصی راهکار اصلی حل مشکلات است

از نامزدهای دغدغه مند حوزه ساختمان و صنعت حمایت همه جانبه خواهیم داشت/ مشورت با تشکل های تخصصی راهکار اصلی حل مشکلات است

دکتر علی طبرستانی در نشست فعالان حوزه ساختمان و صنعت عنوان کرد: در هتل هما روز دوشنبه ١٨ اسفند از کلیه نامزدهای انتخابات ١۴٠٠ صرف نظر از آرایش و تعلقات سیاسی برای شرکت در جلسات تخصصی جهت برگزاری نشست طرح موضوعات و دغدغه های حوزه ساخت و ساز و حوزه صنعت دعوت خواهیم کرد. به