اولویت مهم دولت فعلی و بعدی تزریق واکسن باشد

اولویت مهم دولت فعلی و بعدی تزریق واکسن باشد

دکترمحمدرضا کمالی کارشناس اقتصادی،جانباز و ایثارگر گفت: در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با تورم و رکود مواجه است و از طرف دیگر به دلیل نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری اقتصاد و سرمایه گذاری در کشورر با فضای ابهام روبروست دیپلماسی ایران باید به سمتی حرکت کند تا بخشی از منابع بلوکه شده ایران آزاد

یک قرن فراز و نشیب

یک قرن فراز و نشیب

دکترمحمدرضاکمالی جانباز ، ایثارگر ، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی یک قرن اخیر به واسطه تغییر در نظامات سیاسی و جابه جایی خطوط مرزی جهان که در نتیجه دو جنگ جهانی بروز کرد جوامع دو قطب و چند قطبی شدند و امروز می بینیم که کشورها به سه دسته توسعه یافته، در حال توسعه و

ایران از فرصت سازش‌های آمریکا در برجام استفاده کند

ایران از فرصت سازش‌های آمریکا در برجام استفاده کند

دکتر محمد رضا کمالی با داشتن دانش در زمینه اقتصادى و سیاسی به خبرنگار ما گفت : تولید دانش در هر کشور نشانه توانمندی آن کشور در خصوص درنوردیدن مرزهای علمی نوین بوده و بدون شک تولید دانش یکی از مهمترین فرایندهای مدیریت دانش نیز بحساب می‌آید، و علوم و فنون هسته‌ای جزو فن‌آوری‌های پیشرفته

مقصر مشکلات اقتصادی دولت است/مردم ایران از اختلاف جناح هاى چپ و راست در ضرر هستند/با دولت تندرو قطعا ضرر می کنیم

مقصر مشکلات اقتصادی دولت است/مردم ایران از اختلاف جناح هاى چپ و راست در ضرر هستند/با دولت تندرو قطعا ضرر می کنیم

در حالی که اقتصاد کشور در حال دست و پنجه نرم کردن با معضلی به نام سوء مدیریت بود، تحریم ها و کرونا نیز به آن اضافه شد و مشکلات اقتصادی کشور را تشدید و بار سنگین تورم را سنگین تر کرد و مردم را فقیرتر کرد . با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال