کوئید ۱۹ | اقتصادی برتر
حفظ سلامت مردم مبنای جلوگیری از واردات واکسن های غیر مطمئن ۰۹ اسفند ۱۳۹۹
دکتر محمدرضا کمالی نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادى اعلام کرد؛

حفظ سلامت مردم مبنای جلوگیری از واردات واکسن های غیر مطمئن

دکتر محمدرضا کمالی نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادى گفت؛ تحقیقات دانشمندان نشان می‌دهد که تاکنون بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ جهش ژنتیکی در ویروس کرونا مشاهده شده که از میان آن‌ها قدرت سرایت گونه انگلیسی از همه بیشتر بوده است