اولین تیرخلاص به تولیدکنندگان در آغاز سال تولید/آیا پای نفوذی ها در میان است؟

اولین تیرخلاص به تولیدکنندگان در آغاز سال تولید/آیا پای نفوذی ها در میان است؟

در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹، وزارت اقتصاد در یک بخشنامه به گمرک جمهوری اسلامی شرایط جدید حقوق ورودی کالا را ابلاغ نموده است. بخشنامه ای که نشان از تورم افسارگسیخته در آینده دارد. به گزارش اقتصادی برتر، چند سالی است که مقام معظم رهبری هر سال را به نام تولید نامگذاری می کنند. برهمین اساس امسال