تاریخ انتشار : جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۱

شمارش معکوس برای بهره‌برداری رسمی از میدان نفتی سپهر و جفیر به پایان رسید

گروه انرژی عباس قاری-

میدان سپهر و جفیر، عمیق‌ترین و پرچالش‌ترین میدان نفتی ایران، با ظرفیت تولید روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت، توسط گروه انرژی پاسارگاد توسعه یافت تا اثبات شود می‌توان با مدیریت، دانش و سرمایه بخش خصوصی ایرانی، غیرممکن‌ها را ممکن ساخت.