شهر ایمن؛ چگونه؟
پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان؛

شهر ایمن؛ چگونه؟

پژمان جوزی * ایران زیبای ما در کنار همه مواهب خود زلزله‌خیز است و این موضوعی است که نه‌تنها ذهن مسوولان بلکه مردم را نیز گرفتار کرده است. اگرچه از ثبت بزرگ‌ترین زلزله تهران با قدرت ۷ ریشتر بیش از یک قرن می‌‌‌گذرد اما سایه وحشت آن همچنان هست