بیانیه  شورای ائتلاف نواوران

بیانیه شورای ائتلاف نواوران

شورای ائتلاف نوآوران که مدعی ارائه بهترین لیست کاندیداهای تهران ری شمیرانات اسلامشهر و پردیس می باشد این لیست ۳۰ نفره کاندیداهای مجلس تهران می باشد که بهترین لیست مستقل می باشد بشرح زیر صادر نمود