ثروتمند ترین جوان ایرانی کیست؟

ثروتمند ترین جوان ایرانی کیست؟

برخی اطلاعات اگر الزاما کاربردی هم برای ما نداشته باشند جذاب هستند. یکی از مهمترین مواردی که عموم افراد دنبال می کنند بی انکه نفع خاصی برای آنها داشته باشد این است که در هر سال و هر بازه زمانی چه کسی ثروتمندترین فرد جهان است؟عملا اینکه حالا ایلان ماسک یا مارک بزوس ثروتمندترین فرد جهان باشد تفاوتی در وضع حال ما ندارد. اما باز هم این موارد کنجکاوی ما را برمی انگیزد تا بدانیم به واقع ثروتمندترین فرد دنیا کیست