منابع انسانی؛ واژه ای کمرنگ در صنعت پخش دارو

منابع انسانی؛ واژه ای کمرنگ در صنعت پخش دارو

یک کارشناس صنعت دارو نوشت:جابجایی افراد در رتبه های سازمانی و تخصص های مختلف در صنعت پخش دارو در بسیاری موارد در بازه های زمانی زیر یکسال انجام می شود که این رویه به هیچ وجه منطقی نیست. اقتصادی برتر- مهندس محمد هاشم پور معاون منابع انسانی و امور شعب شرکت پخش دارویی سینا پخش