سمان های داندانپزشکی در ایران ساخته و تولید می شوند
مدیر اجرایی شرکت اندیشه گستر مسعود:

سمان های داندانپزشکی در ایران ساخته و تولید می شوند

مهدی شهری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایران اکونومیست افزود: به عنوان مثال می توان از بایواکتیو بودن، عدم تغییر رنگ و استحکام بالا در سمان MTA و چسبندگی بالا، مقاومت فشاری مطلوب و زمان ستینگ استاندارد در بقیه سمان ها نام برد