حفظ سلامت مردم مبنای جلوگیری از واردات واکسن های غیر مطمئن

حفظ سلامت مردم مبنای جلوگیری از واردات واکسن های غیر مطمئن

دکتر محمدرضا کمالی نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادى گفت؛ تحقیقات دانشمندان نشان می‌دهد که تاکنون بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ جهش ژنتیکی در ویروس کرونا مشاهده شده که از میان آن‌ها قدرت سرایت گونه انگلیسی از همه بیشتر بوده است. به گزارش اقتصادی برتر،دکتر کمالی گفت ویروس جهش یافته جدیدکرونا که در