فولاد | اقتصادی برتر
افزایش ۸۸ درصدی کمک هزینه  صندوق بازنشستگی فولاد ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
معاونت فنی و عملیات بیمه ای صندوق بازنشستگی فولاد

افزایش ۸۸ درصدی کمک هزینه صندوق بازنشستگی فولاد

معاونت فنی و عملیات بیمه ای صندوق بازنشستگی فولاد در اطلاعیه ای از افزایش ۸۸ درصدی کمک هزینه نگهداری بازنشستگان از کارافتاده کلی خبر داد