افزایش ۸۸ درصدی کمک هزینه  صندوق بازنشستگی فولاد

افزایش ۸۸ درصدی کمک هزینه صندوق بازنشستگی فولاد

معاونت فنی و عملیات بیمه ای صندوق بازنشستگی فولاد در اطلاعیه ای از افزایش ۸۸ درصدی کمک هزینه نگهداری بازنشستگان از کارافتاده کلی خبر داد.به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در این اطلاعیه آمده است: از جمله خدمات حمایتی ارایه شده در صندوق بازنشستگی فولاد، پرداخت کمک هزینه نگهداری به منظور جبران بخشی از