تاريخچه مواد مخدر وبررسي روند اعتياد در ايران/موسسه ترک اعتياد رايگان درکشور به صورت گسترده احداث شود
دکترمحمدرضاکمالي نویسنده و کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی؛

تاريخچه مواد مخدر وبررسي روند اعتياد در ايران/موسسه ترک اعتياد رايگان درکشور به صورت گسترده احداث شود

در دولت بوجه ای برای موسسات ترک اعتیاد رایگان اختصاص داداه شود، باید در کشور اعتیاد ریشه کن شود؛ با کمک سران سه قوه،مجلس ،دولت ، قوه قضائیه و خیرین موسسه ترک اعتیاد به صورت رایگان و گسترده احداث شود، که هر معتادی از هر نقطه کشور که به این موسسات مراجعه می کنند به صورت کاملا رایگان درمان شوند و در مدت درمان آن فرد نیز بودجه ای تصویب شود از طرف دولت و مجلس در حمایت از کسانی که سرپرست خانواده هستند و خانواده‌ های آنها نیز تحت حمایت قرار بگیرند