معدن | اقتصادی برتر
کسب رکورد فروش گندله صادراتی توسط گهرزمین ۰۶ بهمن ۱۴۰۰
گامی دیگر در راستای توسعه اقتصادی کشور؛

کسب رکورد فروش گندله صادراتی توسط گهرزمین

شرکت سنگ آهن گهر زمین توانست طی مدت دو هفته متوالی رکورد فروش گندله صادراتی کشور را کسب نماید

توسعه،  سیاست راهبردی گهرزمین ۰۶ بهمن ۱۴۰۰

توسعه،  سیاست راهبردی گهرزمین

معادن می توانند از طریق ایجاد ظرفیت ها و موادخام برای تولید، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمد‌های مالیاتی رشد و توسعه کشور‌ها را سرعت بخشند. این امر با سیاستگذاری‌های صحیح در این بخش و ارزیابی اثرات آن روی سایر بخش‌های اقتصادی ممکن است

حاشیه سازان را از فرصت های معدنی دور کنید ۲۴ مهر ۱۴۰۰
ک صادرکننده نمونه معدنی عنوان کرد:

حاشیه سازان را از فرصت های معدنی دور کنید

درک صحیح فرصت های معدنی در اقتصاد ایران موجب رونق و تحرک در سایر بخش ها میشود اگر حاشیه ها بر متن اثر گذار نباشد

تبدیل ابر پروژه ملی ۲۰ میلیارد دلاری به تجارت خانوادگی ۰۸ خرداد ۱۴۰۰
سرنوشت واگذاری معدن سرب وروی مهدی آباد:

تبدیل ابر پروژه ملی ۲۰ میلیارد دلاری به تجارت خانوادگی

مجموعه معدنی سرب و روی مهدی آباد با دارا بودن ذخائر قابل توجه سرب ، روی ، نقره ، باریت و مس، یکی از بزرگترین معادن سرب وروی جهان است، تا جایی که پس از بهره برداری از این پروژه، نقش 5 درصدی در معادلات و معاملات قیمت های جهانی سرب و روی ایفا خواهد کرد