از دانش و تجربه برندهای معتبر دنیا استفاده میکنیم
امیرعلی ابراهیمی معاون اجرایی شرکت در مراسم ۴۹ سالگی برند پاکشوما؛

از دانش و تجربه برندهای معتبر دنیا استفاده میکنیم

معاون اجرایی شرکت پاکشوما گفت: هدف پاکشوما برای ۵ سال آینده تولید ۲ میلیون دستگاه محصول در سال است. در این راستا برای دو بخش خدمات پس از فروش و لجستیک مطالعه برای سرمایه گذاری جدید در حال انجام است و استراتژی ماهمکاری با برندهای بزرگ خارجی است