تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۱

دولتی ماندن خودروسازان سبب زیان انباشته شده است

دولتی ماندن خودروسازان سبب زیان انباشته شده است

شجاعی سخنگوی سابق شورای رقابت:
🔹خودروسازان دولتی تحت فشار دولت و مجلس هستند.
🔹زیان انباشته خودروسازان حاصل از دخالت دولت است.