بخشی از جامعه از طریق موتورسیکلت امرار معاش می‌کنند
دکتر عزت الله اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس

بخشی از جامعه از طریق موتورسیکلت امرار معاش می‌کنند

دکتر عزت الله اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در جمع تولیدکنندگان موتور سیکلت حاضر شد و از نزدیک با آنها به گفتگو پرداخت و مشکلات هر یک از تولیدکنندگان را بصورت دقیق بررسی کرد