۵۰درصد نیاز کاغذ ایران در همکاری با شرکت چینی تامین می‌شود
در نشست مشترک فعالان نشر، تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته بندی، برگزارکنندگان نمایشگاه آینده چاپ ایران و گروه تولید کاغذ و مقوای چن مینگ از کشور چین؛

۵۰درصد نیاز کاغذ ایران در همکاری با شرکت چینی تامین می‌شود

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ درباره همکاری ایران با شرکت تولید کاغذ چن‌مینگ بیان کرد: ارتباط خوبی با تولیدکننده مواد کاغذی و سلولزی چین برقرار کردیم. این شرکت حدود ۵۰ درصد کاغذ مورد نیاز ایران را تامین می کند