کیش | اقتصادی برتر
دادخواهی از رئیس‌جمهوری ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

دادخواهی از رئیس‌جمهوری

در خصوص وقایع و اتفاقات جزیره زیبای کیش به استحضار می رساند با توجه به اینکه صلاحیت آقای معراج نادری فصیح فرزند تقی به عنوان معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش مورد تأیید قرار نگرفت، موضوع از طرف حراست سازمان به رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان به صورت کتبی اعلام شد که این امر موجب خشم مدیرعامل و اطرافیان ایشان شده و در اقدامی خلاف عرف اداری و بدون هماهنگی های لازم اقدام به حذف کارتابل اتوماسیون اداری مدیرکل حراست سازمان کردنده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ نیز بدون هیچگونه هماهنگی با سازمان حراست کل کشور دست به جابجایی و عزل مدیرکل حراست سازمان زدند